Ktorý záhradník alebo farmár sa nesnaží zlepšiť plodnosť svojej krajiny a   získať  bohatú  úrodu?  Častokrát v honbe  za  úrodou zabúdame  na kvalitu  úrody  a  dopad  používaných hnojív  a  pesticídov  na   životné prostredie a nakoniec na ľudské zdravie.

Produkty  ponúkané  našou spoločnosťou na stránke Belhnojiva.sk,  získané  z rašeliny a klíčkov prírodného  sladu,  sú jedinečným  prostriedkom  na zlepšenie   kvality poľnohospodárskych   výrobkov   a   zároveň  sú  šetrné   k    životnému prostrediu  a  bezpečné  pre mikroflóru pôdy. Prípravky obsahujú veľké množstvo  humínových,   fulvových   kyselín,  taktiež aminokyseliny  a   ďalšie prvky potrebné na udržanie optimálneho rastu a vývoja rastlín a majú priaznivý vplyv na udržanie úrodnosti pôdy.

Pomocou   humínových   hnojív,     huminových    a    fulvových  kyselín používate   snáď   jediný  prirodzený spôsob,  ako minimalizovať  straty živín  a  vytvoriť priaznivé podmienky na udržanie dlhodobej úrodnosti pôdy  a  zabezpečenie  trvalo udržateľného rastu rastlín v podmienkach intenzívneho využívania pôdy.

Humínové  a  fulvové  kyseliny umožňujú  poľnohospodárom dosahovať vyššiu   úrodu    prostredníctvom   účinnejšiého   používania   hnojív   a udržiavania dlhodobej úrodnosti pôdy.

 

 Prezentácia Hydrohumat